Zoek
Homepage Sociale Innovatie Onderzoek Over ons

Wat is sociale innovatie?

Sociale innovatie is een verzamelnaam voor vernieuwingen van:

  • de werkorganisatie: de manier waarop het werk georganiseerd is en gedaan wordt; 
  • de arbeidsrelaties: de manier waarop leidinggevenden en medewerkers met elkaar omgaan; 
  • de arbeidsverhoudingen: de mate waarin medewerkers invloed hebben op de organisatie;
  • het management: de manier van leidinggeven en besturen.
     

Betere prestaties en ontplooiing van talenten
Het belangrijkste doel van sociale innovatie is om de prestaties van de organisatie te verbeteren, de arbeidsproductiviteit te verhogen en de kennis en competenties van de medewerkers effectiever te benutten. Ook heeft sociale innovatie tot doel om medewerkers gemotiveerd en betrokken te houden en hun mogelijkheden te bieden om zich verder te ontwikkelen. Door deze vernieuwingen wordt de organisatie aantrekkelijker om voor te werken, wat ten goede komt aan het personeelsbestand.

Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid
Een centraal kenmerk van sociale innovatie is dat medewerkers meer ruimte en vertrouwen krijgen om hun werkzaamheden zelf in te vullen en te sturen. Zij krijgen meer eigen verantwoordelijkheid om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen. Ook denken zij actief mee over de ambities van de organisatie en de manier waarop die bereikt kunnen worden. Zij geven mede vorm aan de werkprocessen en stimuleren elkaar om te vernieuwen. Hun leidinggevenden spelen daarbij een coachende, in plaats van een sturende rol.

Meer informatie over sociale innovatie
Veel informatie over sociale innovatie vindt u in de Kennisbank Sociale Innovatie, die is opgezet door TNO, Syntens en INSCOPE. Daar vindt u ook overzichtelijke definitiekaart. Daarnaast gaat het projectteam Sociale innovatie in de zorg graag met u in gesprek over sociale innovatie. Op de pagina Om welke innovaties vraagt de zorg? leest u wat onze visie hierop is.