Zoek
Homepage Sociale Innovatie Onderzoek Over ons

Kenniscafé Sociale Innovatie: actuele thema’s rondom vernieuwing in de zorg

Met enige regelmaat organiseert de HU samen met ActiZ het Kenniscafé Sociale Innovatie. Op verfrissende wijze wordt inzicht gegeven in de transitie waarin de langdurige zorg zich bevindt. In het Kenniscafé worden actuele thema’s belicht rondom vernieuwing in de zorg. Uitgangspunten hierbij zijn maatwerk voor de cliënt, werkplezier voor de professional en mensgerichte zorg. In het KennisCafé kan iedere professional terecht om een bijdrage te leveren wat deze transitie betekent voor haar/zijn werk en de organisatie.

De bijeenkomsten zijn gericht op een brede doelgroep, is laagdrempelig en toegankelijk voor alle lagen uit de organisatie voor medewerkers die geïnteresseerd zijn in het onderwerp. Het karakter van deze bijeenkomst kan het best omschreven worden als kleinschalig met een ongedwongen sfeer waarin ervaringen worden uitgewisseld, elkaars kennis wordt benut, contacten worden gelegd en onderling afspraken kunnen worden gemaakt.