Zoek
Homepage Sociale Innovatie Onderzoek Over ons

Onderwijs

Vanuit het experiment Sociale innovatie in de Ouderenzorg wordt kennis verworven die de Hogeschool Utrecht in haar onderwijs integreert. Momenteel wordt met ondersteuning van het experiment een leergang Sociale Innovatie gegeven in de deeltijdopleiding HRM. Binnen deze leergang ligt het accent op sociale innovatie in de zorg. Het doen van kwalitatief onderzoek ten behoeve van een HR-gerelateerd thema staat centraal.