Zoek
Homepage Sociale Innovatie Onderzoek Over ons

Project Ondernemend Werknemerschap

Op uitnodiging van de Cao-partijen in de VVT-sector (Cao VVT) heeft het HU/Kenniscentrum Sociale Innovatie (HU/KSI) in samenwerking met het Research Institute for Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion van de Universiteit van Tilburg (ReflecT) een offerte uitgebracht voor de uitvoering van het experiment Ondernemend werknemerschap in de VVT-sector. In mei 2013 is het experiment ‘Ondernemend Werknemerschap als vorm van aantrekkelijk werkgeverschap’ binnen de ouderenzorg gestart.

Het doel van het experiment is om te onderzoeken op welke wijze aantrekkelijk werkgeverschap vorm kan worden gegeven om iedereen die de vrijheden van ondernemerschap ambieert, maar niet de bijbehorende onzekerheden, te behouden voor de sector.

Onder Ondernemend Werknemerschap verstaan wij een arbeidsrelatie tussen medewerker en werkgever die zich kenmerkt door een optimale autonomie voor de medewerker zowel wat betreft de arbeidsvoorwaarden (‘contractuele relatie’) als de arbeidsinhoud (‘operationele relatie’).

Randvoorwaarden
Omdat ondernemende werknemers werken binnen de context van een organisatie zal onderzocht worden binnen welke randvoorwaarden zij het beste inhoud kunnen geven aan hun eigen werk. Voor de organisatie zijn die randvoorwaarden de kwaliteit van de zorg, de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen. Voor de ondernemende werknemers liggen die randvoorwaarden in de sfeer van kwaliteit van arbeid enerzijds en hun competenties en intenties om de stap naar Ondernemend Werknemerschap te zetten anderzijds. 

Contactpersonen 
Marjolijn Staal
Paula Veltink 

Publicaties
De juiste mensen behouden en aantrekken (Ben Fruytier, Charissa Freese, Paula Veltink, Marjolijn Staal en Manouk Kraaijenhagen, 2014)

Werknemer kan eigen baas zijn (Ben Fruytier, Charissa Freese, Marjolijn Staal, Paula Veltink en Manouk Kraaijenhagen, 2015)