Zoek
Homepage Sociale Innovatie Onderzoek Over ons

Lectoraat Organisatieconfiguraties & Arbeidsrelaties

Op het niveau van de arbeidsorganisatie zijn er talrijke definities van sociale innovatie. In al deze definities gaat het over de vergroting van de arbeidsproductiviteit en de verbetering van de bedrijfsprestaties, in combinatie met een betere psychische en fysieke gezondheid van de medewerkers en meer aandacht voor talentontplooiing. Het zijn ook deze doelen die centraal staan in het programma van het lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties.

Maar wij voegen daar een dimensie aan toe door ook vanuit een maatschappelijke optiek te kijken. Wij onderzoeken hoe sociale innovatie in organisaties een bijdrage kan leveren aan het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken en aan een hogere arbeidsparticipatie als middel voor maatschappelijke integratie. Daarbij komen thema’s aan bod als leeftijdsbewust personeelsbeleid, diversiteitmanagement, gezondheidsbeleid en arbeidsintegratie van werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

“Hoe kan sociale innovatie van arbeidsorganisaties een bijdrage leveren aan zowel de prestatieverbetering van bedrijven als aan het beter functioneren van de arbeidsmarkt en optimale arbeidsparticipatie in onze samenleving?" Dat is de overkoepelende vraag van ons onderzoek bij zowel (semi-)publieke organisaties in de publieke sector (zoals universiteiten, hogescholen en gezondheidsorganisaties) als bij bedrijven binnen het MKB.

Met de uitvoering van het onderzoek, en mét de resultaten van ons onderzoek, werken we mee aan de professionalisering van het Personeel- en Organisatiebeleid (P&O), de P&O-beroepsbeoefenaar en het P&O-onderwijs.